Riikide noortepoliitika ja noorsootöö on nüüd nähtavam kui kunagi varem

Euroopa Komisjon avab uue veebipõhise riiklike noortepoliitikate entsüklopeedia Youth Wiki.

Euroopa Liidu koostöös kasvab tähelepanu noortele ja nendele tegevustele, mida erinevates eluvaldkondades noorte toetamiseks ette võetakse. Riigid otsivad vananeva Euroopa tingimustes lahendusi, kuidas noorte jaoks parimaid arenguvõimalusi luua, kuidas seda teha kvaliteetselt tõhusalt ja koostöös ehk läbi süsteemse noortepoliitika arendamise. Selleks on vajalik teadmistepõhine läbimõeldud tegutsemine noortepoliitikas.

Youth Wiki on näide Euroopa Komisjoni investeeringust noortevaldkonna arendamiseks ja nähtavuse suurendamiseks Euroopa Liidus. Algatuse eesmärgiks on riikide noortepoliitikate toetamine pakkudes baasteadmisi noore elu puudutavate valdkondade hetkeseisust. Tegu on protsessiga, mille raames kogutakse, analüüsitakse ja avaldatakse ühises portaalis lühiinfot erinevate valdkondade hetkeseisust, seadusandlusest ja väljakutsetest. 2017. aasta lõpuks on esmane andmete kogumise ring lõppenud, 2018. aastal jätkub info analüüs, värskendamine ja riikide olukorra võrdlusvõimaluste tagamine.

Eesti on algatuses kaasa löönud selle loomisest 2015. aastast alates ning määranud Eesti Noorsootöö Keskuse riiklikuks korrespondendiks võrgustikus, et Eesti kogemused ja saavutused rahvusvaheliselt nähtavad oleks ning rohkem koostöövõimalusi tekiks.

Rohkem infot: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki