Noorte omaalgatuse toetamine

Pakkumuskutse noorte omaalgatuste toetamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub esitama pakkumusi hankes „Noorte omaalgatuste elluviimise toetamine ja toetamisemudelite arendamine" osalemiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03. detsember 2018 kell 11.00. 

Hanke eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi välja arendada ja ellu viia omaalgatuslikke, kogukonna arengut toetavaid ideid ning tõsta Eesti kohalike omavalitsuste võimekust noorte omaalgatuste elluviimise toetamisel läbi kohalike omavalitsuste nõustamise ning noorte omaalgatuste toetusmudelite arendamise.

Pakkumuse lähteülesande aluseks on haridus- ja teadusministri 29.06.15 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" toetuse andmise tingimused" punkt 6.2.4.

Juhime tähelepanu, et  hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi e–RHR kaudu.

  • Hanke viitenumber: 202751
  • Hanke nimetus "Noorte omaalgatuste elluviimise toetamine ja toetamisemudelite arendamine" 

 Hankeinfot palume levitada oma liikmetele ja teistele võimalikele huvitatud osapooltele.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.