Seadused

Üldjuhul alla 15-aastased ja koolikohustuslikud alaealised töötada ei tohi. Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseadusele on alaealine koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks taotleb tööandja oma asukohajärgse (elukohajärgse) tööinspektori kirjalikku nõusolekut. Kõik alaealised peavad enne tööle asumist läbima arstliku kontrolli.

13–14-aastastel alaealistel ja 15–16-aastastel koolikohustuslikel alaealistel on lubatud teha töid, kus täidetavad tööülesanded on lihtsat laadi ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

Alaealisele ei rakendata katseaega, samuti ei ole lubatud saata alaealist töölähetusse.

Lähemalt alaealise töötamisest Tööinspektsiooni lehelt ja riigi teatajast.

 

Noored ja töö

 

Toimetaja: MARJU SAVIAUK