Töötamine

Kellena sa töötad või millega tegeled – on sagedasti kõlavad küsimused kui inimesed esmakordselt kohtuvad. Sageli küsivad inimesed endilt, et kas nad töötavad, et elada või elavad, et töötada?

 

Elukutse ja töötamine on oluline osa elust. Sinu vanemate elutee tähendas enamasti koolijärgselt mingi konkreetse ameti valimist, selle õppimist ja seejärel tööle asumist. Tänapäeval ei ole inimeste eluteed enam nii ühelaadsed. Noored lähevad üha varem tööle – suvel või nädalavahetustel. Noored ei pea tegema enam nii palju kutsevalikuid kui pigem karjäärivalikuid. Endalt tuleb küsida – mida ma tahan teha ja millist elu elada. Inimestel on võimalus oma karjääri jooksul korduvalt ametit vahetada, mõne aja välismaal elada või ükskõik mis ajal kõrgkooli astuda. Kõik valikud sõltuvad Sinust. Selleks, et teha häid ja õigeid valikuid, pead olema teadlik mille vahel Sul üldse valida on.

 

Vaata lisaks: Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee ja Rajaleidja

 

Allikas: noorteportaal.ee

Toimetaja: MARJU SAVIAUK