SA Archimedes Noorteagentuur

 

SA Archimedese noorteagentuur struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.

Alates 2014. aastast koordineerib SANA Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ noortevaldkonnas.Erasmus+: Euroopa Noored toetab noorte ja noorsootöötajate oskuste ja pädevuste arendamist läbi rahvusvahelise koostöö ja mitteformaalse õppimise. 

 

NOORTEVAHETUSED

Rahvuvaheline noortevahetus on erienvate Euroopa riikide noorte omavheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevuseks on noorte kohtumine ja tegevusprogrammi elluviimine (5-21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

 

VABATAHTLIK TEENISTUS

Vabatahtlik teenistus annab võimaluse end proovile panna uues riigis, kultuuriruumis ja töövaldkonnas.

 

NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise.

 

 

 

Toimetaja: Riin Juurma