Noortekeskused

 

Avatud noortekeskus on noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest. Avatud noortekeskus toetab noore omaalgatust, koostöös noortega loob võimalusi  huvitavaks ja arendavaks tegevuseks.

Avatud noortekeskus:

  • on avatud igale noorele, seadmata tingimusi tema oskustele, võimetele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;
  • kaasab noori aktiivselt tegevuse algatamisse ja arendamisse ning võimaldab omavahelist suhtlemist ja mitteformaalset õppimist.

Avatud noortekeskuses saab infot paljudest huvitavatest valdkondadest, saab turvalises õhkkonnas suhelda sõpradega, osaleda ja korraldada üritusi ja projekte, samuti paljudes keskustes saab mängida piljardit, saalihokit, lauatennist, lauamänge, musitseerida jne.

 

Avatud Noortekeskusi ühendab 9. novembril 2001. aastal loodud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Ühingu eesmärgid on ühingusse kuuluvate noorsootööasutuste sotsiaalse ja majandusliku baasi suurendamine, noorsootööteenuste kvaliteedi parandamine ja Eestis noorsootöö arendamises osalemine.

 

 

Jõgeva ja mustvee valla Noortekeskused:

 

 

JÕGEVA VALLA NOORTEKESKUS

Suur tn 5, Jõgeva 48306

Juhataja: Riin Juurma 

Telefon: 77 66 582, +372 534 535 65

E-post: riin.juurma@jogeva.ee

Jõgeva Linna Noortekeskus 

Piiri 1c Jõgeva 48307

Esindaja: Marju Saviauk

+372 530 77 035

E-post: marju.saviauk@mail.ee,

https://www.facebook.com/J%C3%B5geva-Linna-Noortekeskus-164317416918488/

Siimusti Noortekeskus

Kaave tee 5, Siimusti, Jõgeva vald

Esindaja: Ireene Roman

Telefon:+372 555 076 72

E-post: ireene.roman@hotmail.com

https://www.facebook.com/SiimustiANK/

Vaimastvere Noortekeskus

 

Jõgeva vald, Vaimastvere

Esindaja: Eveli Leego,

Telefon: +372 530 07 988

E-post: eveli.leego@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/196611980513047/

Jõgeva Aleviku Noortekeskus

Sauna 4, Jõgeva vald, Jõgeva alevik 48309

Esindaja: Kaisa Sikora 

Telefon: +372 535 831 51

E-post: kaisasikora@gmail.com

https://www.facebook.com/JogevaAlevikuAvatudNoortekeskus/

Kuremaa Noortekeskus

Kaalumaja 2, Jõgeva vald, Kuremaa 48445

Esindaja: Anette Kuuse 

Telefon: +372 535 86 562

E-post: kuremaa.nk@jogeva.ee

https://www.facebook.com/KuremaaNoortekeskus/

Laiuse Noortekeskus

Laiuse Kuremaa tee 32, Jõgeva vald, 48404

Esindaja: Mary Miller

Telefon: +372 55647641

https://www.facebook.com/Laiuse-Avatud-Noortekeskus-193041980759824/

 Palamuse  Noortekeskus

Suur tn 4, Palamuse

Esindaja: Teele Laanes,

Telefon: +372 555 592 10

E-post: teele.laanes@jogeva.ee

https://www.facebook.com/palamusenoortekas 

Torma Noortekeskus

Kooli tee 21, Torma alevik

Esindaja: Jane-Ly Reidolf

Telefon: +372 519 60 332

E-post: janely.reidolf@mail.ee

https://www.facebook.com/TormaNK/

Sadala Noortekeskus

Suur 10, Sadala alevik, 48501

Esindaja: Jane-Ly Reidolf 

Telefon:+372 519 60 332

E-post: janely.reidolf@mail.ee

https://www.facebook.com/TormaNK/

 

 

 

Mustvee Avatud Noortekeskus

 

Tartu 11, Mustvee linn 

Esindajad: Siret Laurikainen

Telefon: +372 569 108 28 

Sigrid Laurikainen

E-post:mustveeank@gmail.com

 

 

Voore Noortetuba 

 

Voore küla , Saare vald 49324

Esindaja: Janika Altmäe

E-post: noortekeskus@aktivkeskus.ee

www.aktivkeskus.ee/keskus-2/noortetuba/

 

 

Raja Vabaajakeskuse Noortekeskus

 

Esindaja : Valentina Jazõkova

Telefon:+372 5225966

E-post:vabaajakeskus@kasepaa.ee

 

 

Lohusuu Vabaajakeskuse Noortetuba

 

Avinurme tee 73,

Mustvee vald, Jõgeva Maakond

Esindaja: Kaidi Forostovets

Telefon:+372 569 100 08

E-post:lohusuunoortekas@gmail.com

 

 

 

 

Toimetaja: Riin Juurma