Mis on projekt?

 

Projekt on konkreetse eesmärgi tähtaegseks saavutamiseks kavandatud tegevuste kogum, mille elluviimisel on ajalised ja rahalised piirangud.

 

Projekt peab olema:

 

 • asjakohane st. suunatud kasusaajate vajadustele ja projekti tulemusena peab toimuma selge positiivne muutus
 • teostatav st. projekti eesmärgid peavad olema reaalselt saavutatavad, selle tagamiseks peab olema teostatud vajalik keskkonna analüüs ning projekti keskkonda tuleb jälgida ning arvestada kogu projekti vältel
 • jätkusuutlik st. projekti mõju peab jätkuma ka pärast selle lõppemist. Jätkusuutlikkust aitavad tagada: poliitiline toetus projektile, institutsionaalne ja juhtimisalane suutlikkus, soodne sotsiaal-kultuuriline keskkond, sobiv tehnoloogia.
   

Projektide tunnusjooned
 

 • Projektidel on eesmärk: projektidel on selgelt defineeritud sihid ja nad algatatakse selgelt määratletud eesmärkide saavutamiseks. Nende eesmärk on "probleem" lahendada ja see nõuab vajaduste eelnevat analüüsi. Ühte või mitut lahendust pakkudes püüab projekt saavutada püsivat sotsiaalset muutust.
 • Projektid on realistlikud: nende eesmärgid peavad olema saavutatavad ja see tähendab arvestamist nii olemasolevate finantsvahendite kui ka inimressursside poolt esitatavate nõuetega.
 • Projektid on piiratud nii ajas kui ka ruumis: neil on algus ja lõpp ning neid rakendatakse konkreetses kohas ja kontekstis.
 • Projektid on komplekssed: projektid nõuavad mitmesuguseid planeerimis- ja rakendusoskusi ning neis osalevad erinevad partnerid ja osalised.
 • Projektid on kollektiivsed: projektid kujutavad endast kollektiivse jõupingutuse tulemust. Neid teostavad meeskonnad, neisse on kaasatud mitmed partnerid ja nad on mõeldud teiste inimeste vajaduste rahuldamiseks.
 • Projektid on unikaalsed: kõik projektid lähtuvad uutest ideedest. Nad annavad vajadusele (probleemile) konkreetses kontekstis konkreetse vastuse. Nad on uuenduslikud.
 • Projekt on seiklus: iga projekt on erinev ja teedrajav, iga projekt kätkeb mõningal määral ebakindlust ja riske.
 • Projekte on võimalik hinnata: projekte planeeritakse ja need jagatakse mõõdetavateks eesmärkideks, mis peavad olema avatud analüüsiks.
 • Projektid koosnevad etappidest: projektid koosnevad selgetest ja identifitseeritavatest etappidest

 

Kasulikke viiteid:

 

T-Kit Käsiraamat Projektijuhtimine

Video! Erasmus+ programm: Kuidas kirjutada head projekti? (SMART mudel)

Projektinõustamise käsiraamat

Toimetaja: MARJU SAVIAUK