Kuidas ja miks olla kehaliselt aktiivne

Soovitused lastele ja noorukitele:

 

 1. Kõik lapsed ja noorukid peaksid olema kehaliselt aktiivsed vähemalt 1 tund päevas, sealjuures kehalise aktiivsuse intensiivsus peaks olema vähemalt mõõdukas (vastab hoogsale kõndimisele, millega kaasub hingamise ja südametöö sagenemine ning sooja tunne). 
 2. Need lapsed ja noorukid, kes on seni olnud väheaktiivsed, peaksid mõõduka intensiivsusega kehalise aktiivsusega tegelema vähemalt 30 minutit päevas. Kui selline tase on saavutatud, tuleks kehalise aktiivsuse kestust suurendada 60 minutile päevas. 
 3. Veelgi soodsama mõju avaldamiseks oma tervisele peaksid noorukid sportima vähemalt 3 korda nädalas intensiivsusega, mis on mõõdukas kuni suur (paneb hingeldama ja higistama) ning kestab vähemalt 20 minutit. 
 4.  Vähemalt 2 korda nädalas peaks tegelema kehaliste harjutustega, mis soodustavad lihasjõu ja painduvuse arengut ning säilitamist ja soodustavad mineraalainete ladestumist luudesse.

 

 

Kuidas olla aktiivne?

 

7 – 12 aasta vanused:
 •  jalgsi kooli ja koju, 
 •  liikumistegevused koolis (tunnid, vahetunnid, ringid), 
 •  3-4 liikumist võimaldavat tegevust peale kooli 
 •  nädalalõpp: pikemad jalutuskäigud, väljas mängimine, 
 •  ujumine, jalgrattasõit 
 
13 – 18 aasta vanused:
 •  jalgsi või jalgrattaga kooli ja koju,  
 •  3-4 sportlikku tegevust nädala kestel 
 •  nädalalõpp: jalutuskäigud, ujumine, jalgrattasõit, 
 •  sporditegevused 
 
 18a... noored:
 •  jalgsi või jalgrattaga kooli ja koju, 
 •  kasutada kõiki võimalusi liikumiseks: trepid, liikumist 
 •  nõudvad ülesanded jne, 
 •  2-3 sporditundi, spordisaalis või ujulas käimist nädala kestel 
 •  nädalalõpp: jalutuskäigud, ujumine, jalgrattasõit, 
 •  sporditegevused   

 

 

Allikas:www.tlu.ee

 

Toimetaja: MARJU SAVIAUK