Alates 2015. aastast koordineerib SA Archimedese noorteagentuur rahvusvahelist infovõrgustikku Eurodesk, mis tegeleb üle-Euroopaliste võimaluste teemalise info jagamisega nii noortele kui noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 36-s Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1100 liikme.

Eurodesk Eesti võrgustik on esindatud üle Eesti. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes, jpm. 

Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või soovid teha koostööd, siis palun võta ühendust enda maakonna esindajaga: jogevamaa@eurodesk.eu

Pikem ülevaate Eurodeskist ja selle võimalustest saad kui vajutad all olevaid linke! Kas oled noor või töötad noortega?

 

 

 

 

 

Toimetaja: Riin Juurma