Vaba aeg

Vaba aeg on aeg mis on tasemehariduse-, perekonna- ja tööväline aeg. Vaba aega saab sisustada mitmeti: käies huviringides, huvikoolis, noortekeskuses, tegeledes oma hobidega või spordiga.

 

Mis on vaba aeg noore jaoks?

Vabaks ajaks peavad noored seda aega, mis jääb kohustustest üle. Kõigile õppivatele noortele on esimeseks kohustuseks kool, vanematel lisandub sellele töö. Ka kodus õppimisele kuluvat aega noored ei pea vabaks ajaks. Kõige noorem vanuserühm (9-12 aastat) peab ka huvialaringis käimist kohustuseks ja peale kooli trennides või ringides veedetud aeg ei kuulu nende arvates vaba aja hulka. Kuid samas tehakse vahet ühelt poolt huvialaringi kui kohustuse ja teiselt poolt kui meeldiva tegevuse vahel ning viimasel juhul hinnatakse huvialale kulunud vahel ka aega vabaks ajaks.

Peamiselt on noorte jaoks vaba aeg siiski sõprade seltsis või kodus puhates veedetud aeg. See tendents valitseb ka keskmises vanusegrupis (13-16 aastat). Ehkki ka trennis vms käimist peetakse otsese küsimise peale vabatahtlikuks, räägiti vabast ajast kui organiseeritud tegevustest puutumata ajast. Vanemas vanuserühmas (17-26 aastat) peetakse vabaks ajaks seda, mis jääb üle tasemeõppimisest või tööst. Õhtune täiendõpe või igasugune huvialategevus toimub juba vabast ajast.

 

Toimetaja: MARJU SAVIAUK