« Tagasi

Noorsootöötaja ametitega saab peagi tutvuda interaktiivsete töötubade vahendusel

Peagi saavad noored noorsootöötajate ametitega tutvuda interaktiivsete lahenduste abil, mis aitab tõsta karjääriteadlikkust noorsootöö valdkonnas ning tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust. Parimate interaktiivsete lahenduste leidmiseks kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) välja riigihanke.

Kavatsus luua noortele nutikas lahendus noorsootöötaja ametiga tutvumiseks on sündinud erinevate osapoolte kaasamisel – idee väljatöötamisel on osalenud nii noored ise kui noorsootöö erinevate ametite esindajad, lisaks on kaasatud ka IT-spetsialiste. Läbiv eesmärk on tutvustada noorsootöötaja ameteid noortele nii virtuaalreaalsuse kui ka liitreaalsuse tehnoloogiate abil ning praktiliste noorsootöös ettetulevate tegevuste läbimängimise kaudu.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul on säärane noorte, noortevaldkonna esindajate ning IT-spetsialistide vaheline koostöö vajalik, et leida kaasahaaravaid lahendusi, mis võimaldavad hoopis uuel moel noorteni olulist infot viia erinevate karjäärivõimaluste kohta ning valdkonda atraktiivsemalt ka laiemale üldsusele tutvustada.

"Meie eesmärk on noortele ja ka nende vanematele tutvustada noorsootöötajate ametite mitmekesisust ning tuua esile selle kutse kokkupuudet uute tehnoloogiatega. Teisalt aga peame oluliseks noorsootöötaja kutse väärtustamist. Noorsootöötajad, on nad siis mobiilsed noorsootöötajad või avatud noortekeskuse noorsootöötajad, huvijuhid koolis või hoopis huvikooli õpetajad – kõik need kutseesindajad panustavad noorte parima potentsiaali avastamisse ning konkurentsivõime tõstmisesse," ütles Schlümmer.

ENTK direktor lisas, et teenust peab osutama kasutades noorsootöö struktuuride ja noorsootöö võrgustike võimekust ning noorte kaasamise oskusi, võimaldades tegevustele juurdepääsu ka vähemate võimalustega, sh haridusest ja tööelust väljalangenud noortele. 

Uute  lahendustega saavad noored tutvuda näiteks noorsootöö- ja haridusasutustes ning info- ja karjäärimessidel.

Noortele hakatakse tutvustama noorsootöötajate ametite eripära, konkreetseid tööülesandeid ja töövõtteid ning võtmeoskusi. Tutvustamisele tuleb vähemalt seitse noorsootöötaja ametit: 

1) avatud noortekeskuse noorsootöötaja;

2) huvikooli õpetaja;

3) huvitegevuse noorsootöötaja – ringijuht;

4) kooli noorsootöötaja – huvijuht;

5) noortemalevate või noortelaagrite kasvataja – rühmajuht;

6) rahvusvahelise noorsootööga tegelev noorsootöötaja – välisvabatahtlik või rahvusvahelise noorsootöö ja noorte piiriülese mobiilsusega seotud projektide projektijuht/noorteliider;

7) mobiilne noorsootöötaja.

Esimene võimalus loodavate võimalustega tutvumiseks peab avanema kõigil noorsootöö nädala raames 19.11-25.11.2018 

Interaktiivseid töötube noorsootöötaja ametite tutvumiseks rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. 

Hankega saab tutvuda riigihangete registris.

  • Hanke viitenumber: 198623
  • Hanke nimetus "Interaktiivsed töötoad noortele noorsootöötaja ametite tutvustamiseks" 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.07.2018Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi e–RHR kaudu.