« Tagasi

Jõgevamaa Noorteinfo portaal

Jõgevamaa Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald, Torma vald, Mustvee linn, Saare vald, Kasepää vald, Lohusuu vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati  Euroopa sotsiaalfonfi tegevusest "Noorsootöötajate koolituste  arendamine ". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskavanende eesmärkide saavutamiseks. 

Programmi kestvus: mai 2107-detsember 2018

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus : Rohkem Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna , Saare valla, Kasepää valla ja Lohusuu valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi " Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.