Jõgeva vallavalitsus osaleb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud Noorte omaalgatuste toetamise mudeli testimisel. Pilootprojektis osalemise tulemusena saame hea kogemuse ja teadmise kuidas viia läbi noorte omaalgatuste toetamist Jõgeva vallas ja luuakse Jõgeva valla noorte omaalgatuste toetamise korra kavand. 

Selleks kuulutame välja

Noorte omaalgatuste projektikonkursi

 

Noorte omaalgatuse toetamise eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi ellu viia omaalgatuslikke, kogukonna arengut toetavaid ideid.

Projekti raames toetatakse kogukonna noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu sündmuse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

Kui sul on äge mõte ja näed selles konkursis head võimalust seda ellu viia, siis võta ühendust sobiva mentoriga, kes aitab Sul idee läbi mõelda  ja täita konkursi taotlusvorm.

Mentoriteks on:Riin Juurma, 5345 3565  riin.juurma@jogeva.ee
                         Kairi Jerlov, 5568 2954  kairi@jjstreet.ee

                               Või kirjuta neile läbi sotsiaalmeedia.

Tingimused:

  1. Taotleda saab 13 - 26 aastane noor, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas.
  2. Taotlejate noortegruppi võib kuuluda ka liikmeid vanuses 7-12. eluaastat.
  3. Maksimaalne toetussumma on 500 eurot.
  4. Taotlus peab olema esitatud selleks ettenähtud VORMIL    16. augustiks 2019. aastal.
  5. Tegevus peab toimuma 2019. aasta septembrikuu jooksul ja peab olema suunatud Jõgeva valla noortele.
  6. Taotluste hindajaks on komisjon kuhu kuuluvad Jõgeva valla noortevolikogu liikmed ja noorsootöö peaspetsialist.

Täiendav info Kaire Sakjas, 5886 1856.

 

VORMI PRINTIMISEKS JA EELTÖÖKS SAAD SEOTUD FAILIDE ALT 

Toimetaja: KAIRE SAKJAS